ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЯКОСТІ

ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЯКОСТІ

ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЯКОСТІ

ТОВ “Українське Сертифікаційне Агентство”

Місія: сприяти конкурентноспроможності підприємств з ціллю введення в обіг безпечної та ефективної продукції та забезпечення суспільної довіри щодо неупередженості, компетентності і об’єктивності діяльності з оцінки відповідності.

Головна мета: стати одним із лідерів серед національних органів з оцінки відповідності та конкурентоспроможними у системі європейської сертифікації.

Мета: надання послуг з оцінки відповідності відповідно до регламентованих вимог, враховуючи побажання всіх зацікавлених сторін, а також постійне підвищення компетентності персоналу й розширення напрямків діяльності органу з оцінки відповідності.

В основі наших цінностей лежать такі принципи:

Незалежність та неупередженістьорган з оцінки відповідності управляє можливими конфліктами інтересів та загрозами незалежності та неупередженості, рішення органу з оцінки відповідності ґрунтуються виключно на об’єктивно отриманих доказах відповідності.

Компетентністьперсонал, що залучається до процесу оцінки відповідності, має належний рівень освіти, компетентності, що дозволяє йому вміло застосовувати знання під час проведення робіт.

Відповідальністьорган з оцінки відповідності несе відповідальність за виконання об’єктивної оцінки достатності доказів відповідності. Базуючись на висновках оцінки, він приймає рішення щодо видачі сертифікату, якщо є достатня кількість доказів відповідності. Будь-яка оцінка базується на здійсненні вибірки лише в рамках системи управління якістю і тому не є гарантією 100% відповідності вимогам.

Відкритістьорган з оцінки відповідності забезпечує доступ зацікавлених сторін до інформації стосовно процесу аудиту, оцінки відповідності та її статусу відповідно до вимог законодавства України.

Конфіденційністьорган з оцінки відповідності дотримується конфіденційності стосовно будь-якої приватної інформації про замовника.

Реагування на скаргиорган з оцінки відповідності забезпечує розгляд усіх без вийнятку скарг у відповідності до встановлених процедур, що забезпечує захист його клієнтів та заявників від помилок, упущень і тому подібне.

Ризик-орієнтований підхід – орган з оцінки відповідності приймає до уваги ризики, пов’язані з наданням компетентної, послідовної та неупередженої сертифікації.

         Відповідальність за реалізацію політики і забезпечення її виконання бере на себе вище керівництво органу з оцінки відповідності.

ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЯКОСТІ ТОВ УСА

НАШ ОФІС

04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, б. 58/2, офіс 1.

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ НАМ

+38 (067) 764 48 40

+38 (098) 085 65 83

НАПИСАТИ НАМ

info@uca.ua

Зворотній зв'язок

НАШ ОФІС

04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, б. 58/2, офіс 1.

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ НАМ

+38 (067) 764 48 40
+38 (098) 085 65 83

НАПИСАТИ НАМ

info@uca.ua

Зворотній зв'язок