ISO 22000

ISO 22000

Міжнародний стандарт ISO 22000 визначає вимоги для системи управління безпечністю харчових продуктів.

Наслідки небезпечного харчування можуть бути серйозними, а стандарти безпеки харчових продуктів серії ISO 22000 допомагають організаціям виявляти і контролювати небезпеки для безпеки харчових продуктів. Оскільки багато з сучасних харчових продуктів неодноразово перетинають національні кордони, для забезпечення безпеки глобального ланцюга поставок продовольства необхідні міжнародні стандарти.

Стандарт ISO 22000 призначений для проведення сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів організацій, що беруть участь в харчовому ланцюгу, переробляють або виготовляють:

 • продукцію з малим і з великим терміном зберігання;
 • харчові інгредієнти;
 • тваринницьку продукцію;
 • упаковку для харчових продуктів;
  обладнання;
 • миючі засоби.

Необхідними вимогами до підприємств харчової промисловості, які прописані в стандарті ISO 22000, є наступні:

 • застосування тільки спеціалізованої техніки, машин і обладнання для виробництва продукції;
 • безпека експлуатації будівель і приміщень; своєчасна перевірка обладнання і його технічне обслуговування;
 • своєчасне і достатнє постачання водою, парою і повітрям;
 • правильне використання сировини і матеріалів, що застосовуються при виробництві;
 • правильне поводження з напівфабрикатами і готовими продуктами харчування;
 • проведення заходів щодо запобігання забруднень поверхонь і обладнання;
 • контроль над появою шкідників
 • санітарно-гігієнічні заходи;
 • гігієна і здоров’я персоналу, який працює на підприємстві.

Стандарт ISO 22000 розроблений для того, щоб допомогти організаціям-учасникам харчового ланцюга, незалежно від їх розміру, однозначно зайняти свої сегменти ринку і успішно збільшувати його межі і задовольняти вимоги зацікавлених сторін, включаючи клієнтів організації.

Вимоги стандарту ISO 22000 гармонізовані з вимогами інших стандартів ISO. Розділи стандарту ISO 22000 включають в себе сферу застосування, визначення, принципи розробки системи НАССР, вимоги до системи менеджменту безпеки харчової продукції.

ISO 22000 містить в собі частину вимог міжнародного стандарту в області систем менеджменту якості ISO 9001. В ISO 22000 відсутнє поняття «Настанови з якості». В даний стандарт не включена регламентація процесного підходу (як принципу при побудові СМ-безпеки), в меншій мірі описані вимоги до запобіжних дій, закупівель, проектування та розробки, процесам, пов’язаним зі споживачем.

Переваги сертифікації по ISO 22000:

 • підвищення довіри споживачів до продукції, що виробляється, і, як наслідок, підвищення конкурентоспроможності продукції;
 • підвищення довіри з боку партнерів, і значне поліпшення інвестиційної привабливості;
 • вихід на міжнародний ринок, розширення вже існуючого ринку збуту, а також переваги при участі в тендерах;
 • зниження частки браку і рекламацій (відкликання продукції) в загальному обсязі виробництва і реалізації;
 • наявність документального підтвердження безпеки продуктів, що виробляються і послуг в харчовій галузі;
 • додаткові можливості для інтеграції з СУЯ за стандартом ISO 9001;
 • високоефективний піар організації (використання знака відповідності системи сертифікації);
 • додаткові можливості при отриманні замовлення в державних та інших закладах (школи, дитячі садки, лікарні);
 • на підприємстві впроваджена система управління, заснована на всесвітньо визнаних принципах;
 • використання запобіжних заходів управління.

В даний час проводиться перегляд стандарту ISO 22000 щодо систем управління безпечністю харчових продуктів, який тільки що досяг стадії проекту міжнародного стандарту. Переглянутий стандарт буде включати нову основну структуру, а також визнані ключові елементи для забезпечення безпеки харчових продуктів на кожному етапі харчового ланцюга.

Перегляд ISO 22000 спрямований на консолідацію найостанніших проблем, пов’язаних з безпекою харчових продуктів, відповідно до нинішнього ландшафту харчового сектора. Це дуже складний процес, і робоча група, що переглянула цей стандарт, розглянула кілька великих концепцій. Тепер їх головне завдання – перевести переглянуті концепції, включені в стандарт, і передати їх користувачам зрозумілим і стиснутим чином, що полегшує розуміння і впровадження ISO 22000 для організацій будь-якого розміру в кожному аспекті харчового ланцюга.

Нова версія ISO 22000 буде містити ряд незначних змін, які були введені для підвищення зручності читання і ясності стандарту, а також деяких істотних змін, які є більш структурними за своєю природою.

Основні моменти нової версії стандарту ISO 22000:

 • нова версія ухвалить нову високорівневу структуру ISO (HLS), яка є спільною основою для всіх стандартів систем управління. Ця загальна структура спрощує бізнес для інтеграції більш ніж однієї системи управління в свої процеси в даний момент часу;
 • переглянутий стандарт забезпечить нове розуміння поняття «ризик». Ризик – це життєво важлива концепція для підприємств харчової промисловості, і стандарт буде розрізняти ризик на операційному рівні (за допомогою підходу HazardAnalysisCriticalControlPoint або HACCP) і ризику на стратегічному рівні системи управління (бізнес-ризик) з його здатністю використовувати можливості для досягнення конкретних цілей бізнесу;
 • стандарт прояснить відмінність між двома циклами Plan-Do-Check-Act(PDCA). Перше відноситься до системи управління в цілому, а друге, вбудоване в неї, відноситься до операцій, описаних в розділі 8, яке одночасно охоплює принципи HACCP, визначені Codex Alimentarius.

НАШ ОФІС

04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, б. 58/2, офіс 1.

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ НАМ

+38 (067) 764 48 40

+38 (098) 085 65 83

НАПИСАТИ НАМ

info@uca.ua

Зворотній зв'язок

НАШ ОФІС

04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, б. 58/2, офіс 1.

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ НАМ

+38 (067) 764 48 40
+38 (098) 085 65 83

НАПИСАТИ НАМ

info@uca.ua

Зворотній зв'язок